logo-OM-DEF

 

 

 

 


Outsource Magazine

 

OM Nr. 1

OM-1-2017_336_445_s_c1[1]

Sourcing Trends

Met het volwassen worden van sourcing komen er steeds meer best practices beschikbaar. De technologische ontwikkelingen hebben het mogelijk gemaakt sterk verkavelde landschappen bij specialistische providers onder te brengen. Maar dat stelt hoge eisen aan multivendor-management –  en aan de retained organisatie. Klant-leverancierrelaties hebben plaatsgemaakt voor partnerships die opdrachtgevers bij elkaar proberen te brengen in een ecosysteem. Wat zijn er nog meer voor trends op sourcingsgebied?

Verschijning: april 2017

OM Nr. 2

Cloud

Cloud computing is een vorm van uitbesteding. Het biedt biedt de mogelijkheid om de schaalbaarheid te vergroten, flexibel te ondernemen en daarmee de kosten te beperken. Maar er zijn ook risico’s. Hoe zit het met de integriteit, vertrouwelijkheid en beschikbaarheid van uw data? Ondernemingen kiezen voor hybride omgevingen met eigen datacenter(s), in- en externe hosting en IT-diensten vanuit de cloud. Ook schakelen ze meerdere cloud providers in. Kortom: hoe houden ze het overzicht in het multi-cloud tijdperk?

Verschijning: april 2017

OM Nr. 3

om-fake-2017

Strategic Sourcing

Strategic sourcing gaat over het zoeken naar een evenwicht tussen uitbesteden en zelf doen, de mate van uitbesteding, de leveranciersselectie, samenwerken met partners, contractbeheer en de regievoering. Maar ook over standaardisatie, normalisatie, ecosystemen en cultuurveranderingen. Op een strategische manier uitbesteden verbetert de efficiency, bespaart kosten en versnelt productontwikkeling. Organisaties kunnen zich voortaan op hun kernactiviteiten concentreren. Strategic sourcing geeft toegang tot expertise, of tot extra productiecapaciteit waarover men zelf niet beschikt. In dit nummer belicht Outsource Magazine de ervaringen en vorderingen op dit gebied.

Deadline content: 01-05-2017
Aanleverdatum advertenties: 19-05-2017
Verschijning: juni 2017

OM Nr. 4

om-fake-2017

Innovatie

Uitbesteden van IT door bedrijven vindt van oudsher plaats met het oogmerk om kosten te reduceren. Het concentreren op de kernactiviteiten van de eigen onderneming staat hierbij centraal. Uit onderzoek blijkt dat deze eenzijdige focus op kostenreductie een obstakel kan zijn voor innovatie. Innovatie binnen outsourcingsrelaties is namelijk geen vanzelfsprekendheid. Ondernemingen zijn vaak inflexibele outsourcingscontracten aangegaan zonder ruimte te laten voor innovatie, of hebben dit niet duidelijk contractueel vastgelegd. Gelukkig is er in deze situatie verandering gekomen. Op welke manieren kunnen uitbesteders en dienstverleners samen innovatie tot stand brengen?

Deadline content: 31-07-2017
Aanleverdatum advertenties: 18-08-2017
Verschijning: september 2017

OM Nr. 5

om-fake-2017

Sourcing trends

Met de komst van een nieuwe Amerikaanse president begin dit jaar stond offshoring opeens hoog op de agenda. Bijna een jaar later maken we de balans op en zetten we de belangrijkste trends voor u op een rij. Is ‘reshoring’ inderdaad het nieuwe adagium in de outsourcingwereld? Hoe staat het met Robotics and Process Automation (RPA)? Zal multi-sourcing, het inschakelen van meerdere outsourcing providers inderdaad uitgroeien tot de norm? En hoe staat het met trends als Security-as-a-Service, Cloud Sourcing en Socially Responsible Outsourcing ook wel Impact Sourcing genoemd?

Deadline content: 16-10-2017
Aanleverdatum advertenties: 03-11-2017
Verschijning: december 2017

 

 

*Bekijk de prijs en aanlever specificaties