Samenwerking Gartner en ICT Media

Researchfirma Gartner en ICT Media hebben in 2014 een samenwerkingsovereenkomst gesloten. De krachtenbundeling heeft als doel het gezamenlijk informeren en faciliteren van de CIO-community in de Benelux

Nooit eerder had technologie zo’n grote invloed op de samenleving en economische ontwikkeling van landen, regio’s en bedrijven. De ‘chief information officer’ (CIO), die binnen veel grote bedrijven de scepter zwaait over de digitale agenda, bekleedt daarbij een strategische sleutelpositie. Bij deze selecte groep IT-beslissers bestaat een groeiende behoefte aan uitwisseling van kennis, kunde en visie. ICT Media en researchfirma Gartner faciliteren deze interactie op basis van ieders eigen inbreng en expertise.

Ontwrichtend

Marc Swartjes, managing vice president Gartner Benelux: “Gartner is al 25 jaren actief op de  Nederlandse markt en hierin hebben we mede bijgedragen aan de veranderende rol van de CIO. Maar de spannendste jaren liggen nog voor ons. De veranderingen zijn echter niet eerder zo ontwrichtend geweest als nu. Elk bedrijf is een technologiebedrijf en daarmee is elke beslissing een technologische beslissing. Dat is de digitale realiteit. Businessmodellen, arbeidsmarkten en rollen worden volledig geherdefinieerd en beslissingen van vandaag zullen de winnaars van morgen bepalen. Maar het is wel belangrijk om realiteit van hype te onderscheiden om de juiste keuzes te maken. Daarin adviseert Gartner. In samenwerking met ICT Media brengen we content en platform bij elkaar om de volledige CIO-doelgroep te kunnen bereiken.”

Rob Beijleveld, CEO van ICT Media voegt toe: “Wij faciliteren de Nederlandse CIO-community inmiddels al tien jaar met veel succes. Er is in die periode veel veranderd. Waar de CIO in 2005 nog vocht voor erkenning, is hij of zij inmiddels medeverantwoordelijk voor het moderne, digitale gezicht van onze organisaties. De CIO geldt daarbij steeds meer als de wegbereider voor de toekomst. We zijn er als ICT Media trots op dat we aan deze ontwikkelingen door middel van nieuws, informatie en het bieden van een platform hebben bijgedragen. Op basis van de samenwerking met Gartner hopen wij onze kerndoelgroep nog beter te kunnen bedienen.”